TinyMatic - HomeMatic for your pocket v2.15.0 [Premium]
Requirements: 4.0+
Zdalne sterowanie systemem automatyki domowej HomeMatic

Obsługa pokoi, kategorii, zmiennych systemowych, ulubionych i skryptów
Obsługa 99% wszystkich urządzeń IP HomeMatic i HomeMatic
Zsynchronizowane aktualizacje statusu
Wybierz niestandardowe ikony dla pokoi, kategorii i urządzeń
Dodaj urządzenia do sortowalnego szybkiego dostępu
Wsparcie VPN z Secured URL
Widżety ekranu głównego

TinyMatic wymaga zainstalowania łatki XML-API na HomeUatic CCU. TinyMatic nie jest powiązany z eQ-3. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę http: //www.TinyMatic .de

TinyMatic to oprogramowanie komercyjne. Możesz wysłać ograniczoną liczbę poleceń do CCU, zanim aplikacja będzie musiała zostać odblokowana. Sychronizacja jest nadal możliwa po osiągnięciu limitu poleceń. Zainstaluj ponownie, aby zresetować limit.What's New


HmIP-ASIR-2
HMIP-WTH
Week profile support

Full Version unlocked
No License Key Needed