Strzelanka FPS w trybie online lub offline z dużą ilością dostosowań broni i aren.

Hacks:
Modify the Mini Map Radar