Nabija flagę KNOX [0X1]!!!

Wszystko robisz na własną odpowiedzialność!!!

INSTRUKCJA:

Wyłączamy blokadę ponownej aktywacji poprzez wejście w:

Ustawienia-->Ekran blokady i zabezpieczenia-->Znajdź mój telefon - logujemy się do konta Samsung,

tam wyłączamy Blokada ponownej aktywacji o ile macie zaznaczoną na zielono"

1. Pobieramy Odin

2. Pobieramy CF Auto root

3. Otwieramy Odin i w AP podajemy ścieżkę do pobranego *.tar.md5. Nie zmieniamy żadnych innych wartości.

4. Wyłączamy telefon i uruchamiamy go w Download Mode ( Vol- + Home + Power)

5. Podłączamy telefon do komputera, czekamy aż Odin go wykryje i klikamy Start.

6. Cały proces trwa kilka sekund. Po zakończonym procesie telefon się automatycznie zrestartuje i będzie już z root'em.

Opis by Fenek!!

CF Auto RootOdin