Łatwe skanowanie, tworzenie i udostępnianie wielostronicowych dokumentów PDF za pomocą aparatu.'